Trening asertywności online. Umiejętność bycia w zgodzie ze sobą, swoimi przekonaniami i wartościami respektując przy tym prawa innych osób to, innymi słowy asertywność.

Trening Asertywności

Trening asertywności
Asertywność =
 BYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ

Umiejętność bycia w zgodzie ze sobą, swoimi przekonaniami i wartościami respektując przy tym prawa innych osób to, innymi słowy asertywność.
To drogowskaz pomagający odnaleźć się w sytuacji podejmowania ważnych decyzji życiowych, jak również nawigacja pozwalająca wybrać właściwą drogę w relacjach z innymi ludźmi. Dzięki słuchaniu siebie i umiejętnemu wyrażaniu siebie na zewnątrz można zyskać spokój i harmonię wewnętrzną.

 

Warsztaty skoncentrowane będą na trenowaniu umiejętności:

  • odnajdywania w sobie odwagi i siły, aby stawiać granice,
  • pogłębienie rozumienia siebie w interakcjach z ludźmi,
  • rozwiązywaniu konfliktów poprzez zaufanie do siebie przy jednoczesnym uszanowaniu praw innych.

Na Treningu Asertywności dowiesz się jak asertywnie:

  • wyznaczać granice i szanować terytorium innych
  • odmawiać bez poczucia winy
  • wyrażać swoje emocje, myśli i oczekiwania
  • przyjmować informacje od innych
  • reagować na krytykę i pochwały
  • wyrażać prośby i radzić sobie z lękiem przed odmową.

Zakres tematyczny:

1 spotkanie – Asertywność = być w zgodzie ze sobą.
– kluczowe zasady asertywności.
– rozpoznawanie i rozróżnianie 3 stylów zachowań (asertywnego, agresywnego, uległego) oraz zrozumienie mechanizmów psychologicznych leżących u ich podłoża.
– korzyści i konsekwencje emocjonalno- społeczne stosowania każdego ze stylów zachowania
– świadome dobieranie sposób postępowania adekwatnie do sytuacji.
– ocena własnych umiejętności komunikacyjnych w zakresie asertywności (kwestionariusz trzy style zachowania).

2 spotkanie – Ja i moja asertywność.

– Asertywna akceptacja siebie.
– Własne terytorium psychologiczne i jego granice.
– Moje asertywne prawa.
– Wspierający monolog wewnętrzny (ograniczanie negatywnych i wzmacnianie przychylnych myśli na własny temat).
– Konstruowanie zdań pro –asertywnych.

3 spotkanie – Asertywnie wyrażam siebie.
– Otwarte wyrażanie uczuć i myśli bez ranienia innych.
– Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań.
– Asertywne wyrażanie krytyki i pochwał.
– Sposoby na wewnętrzne blokady asertywności (lęk przed oceną i odmową).

4 spotkanie – Asertywna obrona i ochrona własnych praw i granic psychologicznych.
– Asertywna obrona swoich praw bez poczucia winy.
– Zasady konstruowania asertywnej odmowy.
– Strategie pomocne przy odmawianiu.
– Asertywne reagowanie w sytuacji krytyki i pochwał.