fbpx

Szkolenia dla Instytucji Edukacyjnych.

 

~ Kiedy uczeń jest gotowy, przychodzi nauczyciel.
Ale kiedy uczeń jest naprawdę gotowy, nauczyciel znika.~

Lao Tzu

Prowadzone przez mnie szkolenia mają ukazać praktyczną stronę wiedzy z zakresu psychologii i socjologii. Teorie psychologiczne przekładam na język praktyki, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie nabytej wiedzy w życiu osobistym i zawodowym.

Praktyczna strona wiedzy niezbędna w pracy Nauczyciela:

 • Sylwetka rozwojowa dziecka w wybranym etapie rozwoju.
 • Różnice międzypokoleniowe w procesie nauczania –
  czyli
  co nauczyciel musi wiedzieć o obecnym pokoleniu uczniów.
 • Dynamika procesów grupowych w oddziałach szkolnych i przedszkolnych.
 • Sytuacje trudne i konflikty w zespole klasowym.
 • Podłoże mechanizmu agresji wśród dzieci i młodzieży.
 • Podłoże braku motywacji i trudności w nauce dzieci i młodzieży.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu.
 • Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci i młodzieży.

Narzędzia w pracy nauczyciela:

 • Diagnoza funkcjonalna.
 • Diagnoza psychopedagogiczna.
 • Mediacje rówieśnicze.
 • Metody i techniki pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z trudnościami z zakresu rozwoju społeczno – emocjonalnego.
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego.
 • Metody i techniki prowadzenia zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
 • Role w zespole klasowym.
 • Jak tworzyć dobry klimat w grupie.
 • Sztuka odkrywania mocnych stron ucznia przy wykorzystaniu zasobów osobistych.
 • Nauczyciel – Doradca czyli jak wspierać uczniów w wyborach edukacyjnych.
 • Coaching jako narzędzie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Potencjał osobisty w pracy Nauczyciela:

 • Emocje kompas i ster do działania w pracy nauczyciela.
 • Buduj rozwiązania – zamiast negocjować konflikt.
 • Kreatywny nauczyciel – jak rozbudzić w sobie umiejętność twórczego działania.
 • Wrzuć stres na margines – rozwiń swoją umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Empatyczny nauczyciel.
 • Moje zasoby – źródło siły w pracy z grupą.
 • Inteligencja emocjonalna w pracy pedagoga.