fbpx

Szkolenia dla Firm

 

~Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt;
płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału;
stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech. ~

C. Rogers

 Ja i Mój Zespół

Aby skutecznie poprowadzić grupę ludzi ku celom nie wystarcza jedynie wiedza merytoryczna. W dużej mierze efekt końcowy zależy od umiejętności interpersonalnych osoby prowadzącej zespół (managera,dyrektora, kierownika, lidera grupy) oraz znajomości zagadnień z obszaru psychologii grupy. Dzięki połączeniu wiedzy merytorycznej, znajomości procesów zachodzących w grupie oraz umiejętności interpersonalnych prowadzenie zespołu ku celom staje się jeszcze bardziej efektywne.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

Wzbogacenie własnego warsztatu pracy z zespołem :

  • większą świadomość siebie w roli osoby prowadzącej zespół,
  • zdolność analizowania procesów zachodzących wewnątrz zespołu,
  • umiejętność korzystania z zasobów własnych w pracy zawodowej,
  • umiejętność zastosowania zasobów własnych i członków grupy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,
  • stworzenie zaplecza rozwiązań pomocnych w pracy z zespołem.

 

Budowanie klimatu współpracy wewnątrz zespołu.

Umiejętność budowania skutecznej współpracy w zespole, to jedna z kluczowych kompetencji
efektywnych zespołów pracowników. Z
espoły o wysokim poziomie bezpieczeństwa psychologicznego, są bardziej kreatywne i wydajne. Dla zbudowania klimatu współpracy
w zespole, istotna jest komunikacja, poczucie niezawodności, jasny podział obowiązków, przejrzysta struktura, poczucie wpływu i znaczenia własnej pracy wkładanej do zespołu.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

  • Poprawa klimatu współpracy w grupie,
  • wyposażenie uczestników w narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
  • wypracowanie metodologii wspólnej pracy nad rozwiązywania problemów,
  • ukształtowanie postawy wzajemnej otwartości w zespole,
  • podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdobycie nowych doświadczeń.