fbpx

Terapia psychologiczna

 

~Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym,
będzie ono kierowało Twoim życiem,
a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.~

C.G Jung

Terapia psychologiczna nastawiona jest na pomoc osobom doświadczającym trudności natury psychologicznej oraz odczuwającym potrzebę zmiany swojego funkcjonowania. Celem terapii jest jak najszybsze i jak najbardziej efektywne wypracowanie sposobu poradzenia sobie z sytuacją będącą źródłem trudności oraz osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania.

Pomoc psychologiczna jest skoncentrowana
na rozwiązywanie różnego rodzaju problemów tj:

 • nieśmiałość
 • niskie poczucie własnej wartości
 • obniżone poczucie wpływu (sprawstwa)
 • stany lękowe
 • obniżenie nastroju
 • uciążliwe myśli
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane z długotrwałym doświadczaniem stresu
 • traumatyczne przeżycia (utrata pracy, utrata bliskiej osoby, wypadek)
 • trudności i konflikty w relacjach (rodzinnych, społecznych)
 • konflikty partnerskie (separacja, rozstanie, trudna sytuacja rozwodowa)
 • trudności nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji
 • wypalenie zawodowe
 • kryzys egzystencjalny – wieku średniego, syndrom pustego gniazda, kryzys tożsamości

Udział w procesie terapii psychologicznej pomaga:

 • sprawniej radzić sobie z własnymi emocjami (nauczyć się kontaktować z własnymi emocjami, odczytywać ich znaczenie, wyrażać własne emocje w konstruktywny sposób)
 • skuteczniej funkcjonować  (odczytywać własne potrzeby, sprawnie je komunikować oraz konstruktywnie zaspakajać, podejmować dobre dla siebie decyzje, realizować własne cele życiowe)
 • nauczyć się jak radzić sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, które wpływają na obecną jakość życia
 • wdrożyć ważne zmiany życiowe w bezpieczny i zaplanowany sposób
 • poznać siebie (być bardziej świadomym i odpowiedzialnym, lepiej rozumieć siebie i własny sposób podejmowania decyzji, poprawić jakość życia osobistego lub zawodowego)
 • poprawić jakość relacji z innymi ważnymi dla siebie osobami (członkami własnej rodziny, partnerem życiowym, współpracownikami, przełożonymi)

Jak wyglądają spotkania:

Pierwsze spotkanie – konsultacja psychologiczna

To spotkanie oparte na rozmowie i zadawaniu pytań pogłębiających.
Wywiad psychologiczny ma na celu zrozumienie całokształtu sytuacji oraz źródeł i przyczyn przeżywanych trudności. Spotkanie konsultacyjne kończy się podsumowaniem oraz wskazaniem form pomocy.
W zależności od sytuacji i zgłaszanego problemu proponuję diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną lub konsultację psychiatryczną.
Konsultacje, spotkania diagnostyczne i terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego zwykle 50 minut.
Czasami wystarczy kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana będzie dłuższa terapia.

Kolejne spotkania konsultacyjne (1-2 spotkania)

Spotkania mają na celu poznanie sposobu funkcjonowania, określenie obszarów trudności, zbudowanie kontaktu terapeutycznego. Czasami stosowane są testy psychologiczne. Po rozpoznaniu specyfiki trudności ustala się cele do pracy. Spotkania kończą się podsumowaniem w trakcie którego podejmowana jest decyzja czy potrzebna i możliwa będzie jest terapia.

Terapia psychologiczna

To cykl systematycznych spotkań terapeutycznych, z indywidualnie ustalaną częstotliwością spotkań (zwykle jeden raz na tydzień lub na dwa tygodnie).
Proces terapeutyczny polega na sukcesywnym pogłębieniu rozumienia własnej sytuacji psychologicznej, poznaniu co w sposobie odczuwania, myślenia, postępowania wpływa na powstawanie i utrzymywanie się trudności.
W trakcie terapii bardzo ważne jest zaangażowanie, wewnętrzna motywacja do pracy nad sobą, chęć uważnego przyjrzenia się sobie, zaangażowanie w wykonywanie tzw. zadań domowych. W czasie spotkań proponowane są, różnego rodzaju ćwiczenia terapeutyczne (pisanie, rysowanie, ćwiczenia oddechowe), które pozwalają poszerzyć perspektywę oraz  zredukować napięcie.
Praca terapeutyczna nakierowana jest na przezwyciężenie życiowych trudności, wypracowanie zdrowych wzorców emocjonalnego i życiowego funkcjonowania, by w efekcie móc funkcjonować w satysfakcjonujący sposób, bez potrzeby korzystania z pomocy terapeuty.

W celu umówienia się za wizytę proszę o kontakt telefoniczny: 602-498-899.