fbpx

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach

 

~Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym,
będzie ono kierowało Twoim życiem,
a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.~

C.G Jung

Spotkania w nurcie TSR nastawione są na pomoc osobom doświadczającym trudności natury psychologicznej oraz odczuwającym potrzebę zmiany swojego funkcjonowania. Celem spotkań jest jak najszybsze i jak najbardziej efektywne wypracowanie sposobu poradzenia sobie z sytuacją będącą źródłem trudności oraz osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania.

Udział w spotkaniach pomaga:

  • sprawniej radzić sobie z własnymi emocjami (nauczyć się kontaktować z własnymi emocjami, odczytywać ich znaczenie, wyrażać własne emocje w konstruktywny sposób)
  • skuteczniej funkcjonować  (odczytywać własne potrzeby, sprawnie je komunikować oraz konstruktywnie zaspakajać, podejmować dobre dla siebie decyzje, realizować własne cele życiowe)
  • nauczyć się jak radzić sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, które wpływają na obecną jakość życia
  • wdrożyć ważne zmiany życiowe w bezpieczny i zaplanowany sposób
  • poznać siebie (być bardziej świadomym i odpowiedzialnym, lepiej rozumieć siebie i własny sposób podejmowania decyzji, poprawić jakość życia osobistego lub zawodowego)
  • poprawić jakość relacji z innymi ważnymi dla siebie osobami (członkami własnej rodziny, partnerem życiowym, współpracownikami, przełożonymi)

Jak wyglądają spotkania:

Pierwsze spotkanie 

To spotkanie oparte na rozmowie i zadawaniu pytań pogłębiających.
Spotkanie to ma na celu zrozumienie całokształtu sytuacji oraz źródeł  przeżywanych trudności. Spotkanie konsultacyjne kończy się podsumowaniem oraz wskazaniem form pomocy.
Spotkania odbywają się zazwyczaj z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego zwykle 50 minut.
Czasami wystarczy kilka spotkań, ale zdarza się, że wskazana będzie dłuższa współpraca.

Kolejne spotkania  (1-2 spotkania)

Spotkania mają na celu poznanie sposobu funkcjonowania, określenie obszarów trudności, zbudowanie kontaktu. Czasami stosowane są testy kompetencji psychologicznych. Po rozpoznaniu specyfiki sytuacji ustala się cele do pracy. Spotkania kończą się podsumowaniem w trakcie którego podejmowana jest decyzja czy potrzebne i możliwe będą dalsze spotkania.

Trening TSR

To cykl systematycznych spotkań z indywidualnie ustalaną częstotliwością spotkań (zwykle jeden raz na tydzień lub na dwa tygodnie).
Proces polega na sukcesywnym pogłębieniu rozumienia własnej sytuacji psychologicznej, poznaniu co w sposobie odczuwania, myślenia, postępowania wpływa na powstawanie i utrzymywanie się trudności.
W trakcie spotkań bardzo ważne jest zaangażowanie, wewnętrzna motywacja do pracy nad sobą, chęć uważnego przyjrzenia się sobie, zaangażowanie w wykonywanie tzw. zadań domowych. W czasie spotkań proponowane są, różnego rodzaju ćwiczenia (pisanie, rysowanie, ćwiczenia oddechowe), które pozwalają poszerzyć perspektywę oraz  zredukować napięcie.
Praca nakierowana jest na przezwyciężenie życiowych trudności, wypracowanie zdrowych wzorców emocjonalnego i życiowego funkcjonowania, by w efekcie móc funkcjonować w satysfakcjonujący sposób, bez potrzeby korzystania z pomocy specjalisty.

W celu umówienia się za wizytę proszę o kontakt telefoniczny: 602-498-899.