fbpx

Konsultacja psychologiczna

 

~Nie możemy rozwiązywać problemów używając takiego samego schematu myślowego,
jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się.~
A. Einstein

Pierwsze spotkanie konsultacyjne ma służyć zorientowaniu się w sytuacji psychologicznej i oczekiwaniach Klienta.
To spotkanie oparte na rozmowie i zadawaniu pytań pogłębiających.
Wywiad psychologiczny ma na celu zrozumienie całokształtu sytuacji oraz źródeł
i przyczyn przeżywanych trudności.

Spotkanie konsultacyjne kończy się podsumowaniem oraz wskazaniem form pomocy.
W zależności od sytuacji i zgłaszanego problemu proponuję diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną lub konsultację psychiatryczną.

Kolejne spotkania konsultacyjne (1-2 spotkania).

Spotkania mają na celu poznanie sposobu funkcjonowania, określenie obszarów trudności, zbudowanie kontaktu terapeutycznego. Czasami stosowane są testy psychologiczne. Po rozpoznaniu specyfiki trudności ustala się cele do pracy. Spotkania kończą się podsumowaniem w trakcie którego podejmowana jest decyzja czy potrzebna i możliwa będzie terapia.