fbpx

Diagnoza psychologiczna

Wszechstronna ocena zdolności i kompetencji osób wieku 5-20 lat – IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

IDS-2 to narzędzie umożliwiające wykonanie wszechstronnej oceny zdolności i kompetencji osób w wieku 5-20 lat. Służy do diagnozy funkcjonalnej dzieci i młodzieży.
Dzięki badaniu można określić poziom rozwoju w określonych obszarach oraz mocne strony osoby badanej.
Bateria składa się z testów, które badają:
inteligencję – iloraz inteligencji ogólnej (IQ),
funkcje wykonawcze ( podzielność uwagi, giętkość poznawczą, zdolność dzielenia uwagi, zdolność do planowania)
umiejętności psychomotoryczne ( motoryka mała i duża)
kompetencje społeczno-emocjonalne (rozpoznawanie emocji, regulacja emocji, sposoby radzenia sobie w sytuacjach społecznych)
kompetencje szkolne  ( rozumowanie matematyczno-logiczne, umiejętności językowe,czytanie i pisanie)
postawę wobec pracy (sumienność i motywacja do osiągnięć)

Badanie całościowe składa się z 3 etapów.

1. spotkanie ok. 2 h – wywiad + wypełnienie testów
2. spotkanie ok 2 h – wypełnienie testów
3. spotkanie ok. 1 h – omówienie wyników testów + wskazanie mocnych stron i obszarów do rozwoju.

IDS- 2 to najnowsze ( wydane w 2019 r), najbardziej aktualne oraz kompleksowe narzędzie do badania zdolności poznawczych oraz kompetencji dzieci i młodzieży dostępne obecnie na rynku Testów Psychologicznych.

Możliwe jest przeprowadzenie wybranych modułów badania, w celu określenia konkretnych predyspozycji.

W celu umówienia się na badanie, proszę o kontakt telefoniczny – 602-498-899.

Badanie inteligencji emocjonalnej EQ –
osoby w wieku 16-60 lat

 

Ludzie Inteligentni Emocjonalnie wykazują się elastycznością w relacjach oraz są bardziej dynamiczni w szybko zmieniającym się, skomplikowanym świecie. Lepiej znoszą wysoki poziom stresu i niepowodzeń, zachowują przy tym zapał, otwartość i chęć działania. Sprawniej radzą sobie w trudnych sytuacjach i zamiast pozwalać aby emocje spychały ich z obranego kursu, potrafią czerpać z nich informacje i siłę do działania.

W trakcie badania baterią testów, zostanie przeprowadzony pomiar inteligencji emocjonalnej (EQ), rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

Oprócz wyniku pomiaru EQ, określane zostaną 4 podstawowe kompetencje:

 – akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu,
– empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi,
– kontrola, także poznawcza, nad własnymi emocjami
– rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji.
Dodatkowo przeprowadzone zostanie badanie zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej; zdolność ta traktowana jest jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej.

Badanie składa się z 2 etapów.
1. spotkanie, ok. 1h – wywiad + wypełnienie testów
2. spotkanie, ok 1h – omówienie wyników testów + wskazanie mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Badanie inteligencji emocjonalnej odbywa się jedynie przy pomocy Testów Psychologicznych wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych. Stosowane testy są  wystandaryzowane, trafne, rzetelne i znormalizowane, dzięki czemu spełniają najwyższe standardy diagnozy opartej na narzędziach psychometrycznych.

W celu umówienia się na badanie, proszę o kontakt telefoniczny – 602-498-899.