fbpx

Psycholog – młodzież

 

Terapia psychologiczna obejmuje proces różnorodnych oddziaływań psychologicznych nastawionych na pomoc nastolatkowi w:

 • zrozumieniu własnej sytuacji psychologicznej
 • stymulacji i rozwoju stanu procesów poznawczych i emocjonalnych
 • wytworzeniu właściwej motywacji do różnych form aktywności
 • dokonaniu niezbędnych zmian w funkcjonowaniu społecznym
 • utrzymaniu i rozwijaniu kontaktów społecznych

Terapia psychologiczna pomaga nastolatkom, którym doskwiera:

 • nieśmiałość
 • problemy emocjonalne, kryzys emocjonalny
 • niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć
 • brak motywacji
 • trudności w relacjach, kontaktach z rówieśnikami
 • trudności w relacji z rodzicami
 • problemy szkolne
 • zachowania impulsywne i agresja
 • obniżenie nastroju
 • stany lękowe, nadmiernej lękliwośći

Udział w procesie terapii psychologicznej pomaga młodzieży:

  • zbudować własną tożsamość aby lepiej odnajdywać się świecie relacji społecznych
  • poprawić samoocenę i poczucie własnej wartości
  • poprawić umiejętności interpersonalne — umiejętność wyrażania swoich potrzeb
   i emocji, stawiania granic, przyjmowania krytyki
  • poprawić umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego
  • w radzeniu sobie ze stresem i napięci

Jak wyglądają spotkania:

Spotkanie konsultacyjne – nastolatek wraz z rodzicem
Spotkanie konsultacyjne ma na celu poznanie problematyki z jaką przychodzi nastolatek oraz zebranie podstawowych danych dotyczących sytuacji psychologicznej, społecznej, poznawczej a także historii rozwojowej nastolatka oraz poznanie motywacji i oczekiwań względem spotkań.
Spotkanie z psychologiem kończy się podsumowaniem w trakcie którego podejmowana jest decyzja czy potrzebna i możliwa będzie dalsza współpraca oraz wskazaniem form pomocy.
W zależności od sytuacji rodzinnej i zgłaszanego problemu proponuję diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną nastolatka, terapię dla rodziców.

Kolejne spotkania – sam nastolatek
Spotkania mają na celu poznanie sposobu funkcjonowania nastolatka, określenie obszarów trudności, zbudowanie kontaktu terapeutycznego.
Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki trudności ustala się cel i plan terapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne, które mają na celu poszukiwanie optymalnego sposobu poradzenia sobie z trudnościami.

Diagnoza i terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego zwykle 50 minut. Czasami wystarczy kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana będzie dłuższa terapia.

Młodzież do 16-tego roku życia musi posiadać zgodę rodzica (opiekuna prawnego) do prowadzenia terapii indywidualnej. Zgodę na rozpoczęcie terapii indywidualnej młodzieży między 16-tym, a 18-tym rokiem życia wyraża zarówno rodzic jak i nastolatek.

W celu umówienia się za wizytę proszę o kontakt telefoniczny: 602-498-899.