fbpx

Młodzież

 

Spotkania obejmują proces różnorodnych oddziaływań psychologicznych nastawionych na pomoc nastolatkowi w:

 • zrozumieniu własnej sytuacji psychologicznej
 • nauki nowych kompetencji społeczno -emocjonalnych
 • stymulacji i rozwoju stanu procesów poznawczych i emocjonalnych
 • wytworzeniu właściwej motywacji do różnych form aktywności
 • dokonaniu niezbędnych zmian w funkcjonowaniu społecznym
 • utrzymaniu i rozwijaniu kontaktów społecznych

  Udział w spotkaniach pomaga młodzieży:

   • zbudować własną tożsamość aby lepiej odnajdywać się świecie relacji społecznych
   • poprawić samoocenę i poczucie własnej wartości
   • poprawić umiejętności interpersonalne — umiejętność wyrażania swoich potrzeb
    i emocji, stawiania granic, przyjmowania krytyki
   • poprawić umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego
   • w radzeniu sobie ze stresem i napięci

  Jak wyglądają spotkania:

  1 spotkanie – nastolatek wraz z rodzicem
  Spotkanie ma na celu poznanie problematyki z jaką przychodzi nastolatek oraz zebranie podstawowych danych dotyczących sytuacji psychologicznej, społecznej, poznawczej a także historii rozwojowej nastolatka oraz poznanie motywacji i oczekiwań względem spotkań.
  Spotkanie kończy się podsumowaniem w trakcie którego podejmowana jest decyzja czy potrzebna i możliwa będzie dalsza współpraca oraz wskazaniem form pomocy.
  W zależności od sytuacji rodzinnej i zgłaszanego problemu proponuję: diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną nastolatka, terapię dla rodziców lub

  Kolejne spotkania – sam nastolatek
  Spotkania mają na celu poznanie sposobu funkcjonowania nastolatka, określenie obszarów trudności, zbudowanie kontaktu.
  Po rozpoznaniu specyfiki trudności ustala się cel i plan spotkań, rozpoczynając spotkania, które mają na celu poszukiwanie optymalnego sposobu poradzenia sobie z trudnościami.