Joanna Małgorzata Mieszkowska -Psycholog Białystok - konsultacja, diagnoza i terapia indywidualna osób dorosłych oraz młodzieży. Pomoc i wsparcie psychologiczne.

O mnie

Joanna Małgorzata Mieszkowska

Joanna Mieszkowska - psychologJestem psychologiem, socjologiem, terapeutą TSR osób dorosłych i młodzieży oraz trenerem umiejętności psychospołecznych.

~ Wiedza w działaniu~

Od 2006 zawodowo zajmuję się pomocą i terapią psychologiczną, pracując z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, realizując równolegle treningi i warsztaty grupowe.
Od 2010 roku współpracuję ze szkołami i uczelniami wyższymi, prowadząc wykłady i ćwiczenia dla studentów z zakresu psychologii i socjologii.

W 2011 założyłam Pracownię Rozwoju Osobistego Protender w Białymstoku i od tej pory moją misją zawodową stało się tworzenie bezpiecznej i otwartej przestrzeni psychologicznej w relacji z drugim człowiekiem.
W swojej pracy łączę podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, elementy koncepcji poznawczo – behawioralnej, techniki pracy z ciałem oraz terapii prowokatywnywnej, co pozwala zachować lekkość i transparentność spotkań.

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, stosując metody i techniki pracy zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego jestem członkiem.

Systematycznie aktualizuję swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych.

Moja praca zorientowana jest na wspieraniu klientów w budowaniu rozwiązań poprawiających jakość ich życia.

 

~ Praktyczna strona nauki~

Normalizacja testów psychologicznych

Od 2016 roku Współpracuję z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przy normalizacji testów psychologicznych wydawanych przez PTP.
Praca normalizatora jest ciekawym doświadczeniem, które stale podnosi moje kompetencje psychologa – diagnosty. Uczestnicząc w szkoleniach normalizacyjnych oraz prowadząc badania normalizacyjne gromadzę niezbędną wiedzę z zakresu socjometrii, metod konstruowania narzędzi badawczych jak również wzmacniam umiejętność precyzyjnego wykonywania badań i nawiązywania pozytywnego kontaktu z osoba badaną.

Przeprowadziłam badanie normalizacyjne:

 • Kwestionariusza IDS-2;
 • Kwestionariuszy Percepcji Wzrokowej (FROSTING); 
 • Testu Porównywania Znanych kształtów (MFF).

Dydaktyka

Od  2010 roku współpracuję ze szkołami i uczelniami wyższymi prowadząc wykłady i ćwiczenia dla studentów. Prowadzone przez mnie zajęcia mają ukazać praktyczną stronę wiedzy z zakresu psychologii i socjologii. Teorie psychologiczne przekładam na język praktyki, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie nabytej wiedzy w życiu osobistym i zawodowym.

Wykładane przedmioty:

 • Psychologia kliniczna;
 • Psychologia kliniczna dorosłego;
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży;
 • Socjologia;
 • Podstawy psychologii i socjologii;
 • Wstęp do psychologii;
 • Sylwetka rozwojowa człowieka;
 • Diagnoza psychopedagogiczna;
 • Diagnoza funkcjonalna;
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno – emocjonalnego;
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego;
 • Trening umiejętności wychowawczych.