Odporność psychiczna w czasach pandemii – stacjonarna grupa wsparcia. Cykl 10 spotkań.

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia_protender
Odporność psychiczna w czasach pandemii – grupa wsparcia. Cykl 10 spotkań.

 

Obecna sytuacja pod względem psychologicznym jest bardzo trudna, ponieważ wymaga od nas zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania na wielu płaszczyznach. Przedłużający się stan izolacji społecznej, ciągłe zmiany oraz konieczność dostosowania się do nich, może skutkować narastającym niepokojem, napięciem i silnym stresem związanym z poczuciem braku kontroli skutkującym obniżeniem poczucia wpływu i sprawstwa w życiu osobistym i zawodowym.

 Jeśli:

  • odczuwasz negatywne skutki związane z izolacją społeczną,
  •  przezywasz stan osamotnienia i pustki wewnętrznej,
  • zaczynasz obserwować u siebie coraz większe trudności z adaptacją do aktualnej sytuacji (obniżona motywacja, obniżony nastrój,  trudności w organizacji i planowaniu zadań)
  • towarzyszy Ci ciągły niepokój i obawa o przyszłość,
  • z trudnością radzisz sobie w funkcjonowaniu w ograniczonej przestrzeni, gdzie musisz łączyć pracę zawodową, życie osobiste i rodzinne,
  • czujesz zmęczenie ciągłą powtarzalnością i brakiem pomysłów na polepszenie swojej sytuacji psychicznej

zapraszam Cię do udziału w spotkaniach grupy wsparcia „Odporność psychiczna w czasach pandemii”.

W trakcie spotkań grupy będziemy się koncentrować, na odbudowywaniu i rozwijaniu odporności psychicznej w obecnej sytuacji wielkiej zmiany, jaką spowodowała stan pandemii.

 Proponowane tematy spotkań, które będę poruszane w trakcie pracy grupowej:
1. 15.04.2021 -Poczucie bezpieczeństwa.
2. 22.04.2021 -Poczucie tożsamości.
3. 29.04.2021 -Moc sprawcza.
4. 06.05.2021 -Poczucie spójności wewnętrznej.
5. 13.05.2021 -Poczucie możliwości.
6. 20.05.2021 – Poczucie obfitości.
7. 27.05.2021- Poczucie przynależności.
8. 10.06.2021- Poczucie gotowości.
9. 17.06.2021 – Instynkt samozachowawczy.
10. 24.06.2021 – Poczucie autonomii.

Spotkania grupy są podzielane na 2 części:
1 cześć – psychoedukacja
W tej części proponowane będą ćwiczenia otwierające temat spotkania, jak również omawiane będą refleksje i spostrzeżenia zebrane z poprzedniego tygodnia. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają przykładowe ćwiczenia do wykonania w domu np. obserwacja, przemyślenie sytuacji, zapisanie myśli i odczuć związanych z tematem.
2 część spotkania – wspierająca
W trakcie drugiej części będzie czas na dzielenie się swoimi odczuciami, myślami, sytuacjami związanymi z tematem spotkania, jak również uzyskanie wsparcia dzięki poznaniu różnych perspektyw członków grupy oraz osoby prowadzącej. Spotkanie będzie zakończone ćwiczeniami podsumowującymi oraz domykającymi spotkanie.

Udział w grupie wsparcia to możliwość:
1. poszerzenia własnej perspektywy patrzenia na obecną sytuację -wyjścia z pudełka myślowego w poszukiwaniu nowych rozwiązań
2. poznania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących
3. możliwość do obserwacji, nauki, wyznaczania nowych celów i wzmacniania motywacji
4. otrzymania wsparcia i akceptacji od członków grupy i osoby prowadzącej
5. nawiązania nowych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu
6. wyrażania myśli i uczuć w bezpiecznej przestrzeni, które trzymasz na co dzień w sobie
7. obniżenia napięcia emocjonalnego, dzięki rozmowie z innymi o przeżywanych emocjach i doświadczeniach
8. uzyskania profesjonalnej pomocy i wiedzy ze strony psychologa prowadzącego grupę.

Start: 15.04.2021
Termin: czwartki, godz. 10:00-11:30
Koszt: 1 spotkania – 36 zł (90 min)
Płatności: za miesiąc z góry (ilość spotkań w miesiącu x koszt pojedynczego spotkania)
Zgłoszenia:
W celu zgłoszenia udziału w Grupie wsparcia proszę o wpłatę na konto: 67116022020000000483517729  sumy za 1 miesiąc spotkań (kwiecień 3 spotkania x 36 zł = 108 zł),
tytułem: Imię Nazwisko _grupa wsparcia
oraz kontakt na adres biuro@protender.pl z informacją o dokonaniu wpłaty.
Miejsce: Gabinet psychologiczny ul. Zwycięstwa 26c lok.8, Białystok (na miejscu bezpłatny parking)
Prowadząca: Joanna Małgorzata Mieszkowska – psycholog, terapeuta, trener psychospołeczny.
Więcej informacji: Joanna Mieszkowska – 602-49-88-99, biuro@protender.pl,
www.protender.pl.