fbpx

Oferta

Konsultacje psychologiczne

Spotkanie wstępne w celu określenia sytuacji psychologicznej klienta.
- Dorośli
- Młodzież

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

Spotkania indywidualne w celu osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania.
- Dorośli

Młodzież

Spotkania indywidualne w celu osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania.
- Młodzież

Diagnoza kompetencji

Diagnoza kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych.
- Dorośli
- Młodzież

Spotkania online

Spotkania online.
- Dorośli
- Młodzież

Warsztaty i szkolenia

- Trening Asertywności
- Inteligencja Emocjonalna
- Trening Radzenia sobie ze stresem
- Trening Rozwiązywania Problemów

Protender
Wspieram klientów w budowaniu rozwiązań poprawiających jakość życia.

 

 

Pracownia Rozwoju Osobistego Protender została stworzona z pasji do ludzi i przekonania, że każdy ma w sobie wiele talentów, zasobów, mocnych stron i umiejętności. Aby mocne strony i umiejętności mogły zacząć się rozwijać i stanowić wewnętrzną moc, niezbędne jest do tego bezpieczne i wspierające środowisko psychologiczne.

Moją misją zawodową stało się tworzenie bezpiecznej i otwartej przestrzeni psychologicznej w relacji z drugim człowiekiem, która będzie wspierała w dostrzeganiu, wzmacnianiu i rozwijaniu zasobów osobistych.

Stąd też nazwa pracowni – PROtender.

PRO –  profesjonalny, staranie wykonany, zrealizowany.
PRO – pracownia rozwoju osobistego, czyli miejsce, w którym każdy możne doskonalić swoje umiejętności, uczyć się jak wykorzystywać swoje zasoby, wzmacniać to co w nim najlepsze.
TENDER (z j. ang.) wrażliwy, czuły, delikatny. Właśnie w atmosferze wrażliwości i uważności na przeżywane emocje i przetwarzane myśli dokonuje się rozwój i  zmiana, która podnosi jakość życia moich klientów.

 

PROtender = profesjonalnie, z uważnością na klientów w oparciu o partnerską relację z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki tempa rozwoju osobistego.

 

Poznaj mnie

Joanna Małgorzata Mieszkowska

Psycholog, socjolog, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta TSR.
W swojej pracy wykorzystuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, elementy koncepcji poznawczo – behawioralnej, coachingu oraz pracy z ciałem.
Od 2006 roku pracuje z klientami (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) wspierając ich rozwój osobisty i zawodowy w kontakcie indywidualnym, jak również prowadząc szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego.
Od 2010 roku współpracuję ze szkołami i uczelniami wyższymi prowadząc wykłady i ćwiczenia dla studentów z zakresu psychologii i socjologii.
W 2011 roku założyłam Pracownię Rozwoju Osobistego Protender.
Moja praca zorientowana jest na wspieraniu klientów w budowaniu rozwiązań poprawiających jakość ich życia.

Blog

Moc wpływu społecznego

Moc wpływu społecznego. Często przeceniamy rozmiar, w jakim zachowanie ludzi jest wynikiem oddziaływania dyspozycji wewnętrznych, a nie doceniamy roli czynników sytuacyjnych. Skłonność ta tworzy niepożądane nastawienie, które może prowadzić do niekorzystnych postaw i zachowań. Dlaczego Więcej…


Protender
Joanna Małgorzata Mieszkowska
tel. 602-498-899
e-mail: biuro@protender.pl
Białystok

Skontaktuj się ze mną